Bản quyền thuộc về Trung tâm Thông tin - Thư viện, Đại học Quốc gia Hà Nội

Địa chỉ: Nhà C1T, Đại học Quốc gia Hà Nội, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, HàNội. Số điện thoại: (04) 3754 6545. Email:lic@vnu.edu.vn. Website: http://lic.vnu.edu.vn