Tiếng Việt

500 bài toán điển hình phương trình, bất phương trình, hệ phương trình, hệ bất phương trình mũ logarit. Dùng cho HS lớp 11, 12. Ôn tập và nâng cao kĩ năng giải bài tập. Chuẩn bị cho các kỳ thi quốc gia do Bộ GD&ĐT tổ chức

500 bài toán điển hình phương trình, bất phương trình, hệ phương trình, hệ bất phương trình mũ logarit. Dùng cho HS lớp 11, 12. Ôn tập và nâng cao kĩ năng giải bài tập. Chuẩn bị cho các kỳ thi quốc gia do Bộ GD&ĐT tổ chức
Tiêu đề:

500 bài toán điển hình phương trình, bất phương trình, hệ phương trình, hệ bất phương trình mũ logarit. Dùng cho HS lớp 11, 12. Ôn tập và nâng cao kĩ năng giải bài tập. Chuẩn bị cho các kỳ thi quốc gia do Bộ GD&ĐT tổ chức