Tiếng Việt

<2430=Hai nghìn bốn trăm ba mươi> câu hỏi trắc nghiệm tiếng Anh : luyện thi tốt nghiệp THPT và đại học (Biên soạn theo cấu trúc đề thi tuyển sinh đại học của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành năm 2009)

<2430=Hai nghìn bốn trăm ba mươi> câu hỏi trắc nghiệm tiếng Anh : luyện thi tốt nghiệp THPT và đại học (Biên soạn theo cấu trúc đề thi tuyển sinh đại học của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành năm 2009)
Tiêu đề:

<2430=Hai nghìn bốn trăm ba mươi> câu hỏi trắc nghiệm tiếng Anh : luyện thi tốt nghiệp THPT và đại học (Biên soạn theo cấu trúc đề thi tuyển sinh đại học của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành năm 2009)