Phương pháp giải nhanh các bài toán trắc nghiệm hóa học vô cơ : 10 phương pháp điển hình rèn kỹ năng giải nhanh các dạng bài tập toán trắc nghiệm hóa vô cơ. Dành cho học sinh lớp 11, 12 ôn tập, nâng cao và chuẩn bị cho các kỹ năng thi trắc nghiệm khách quan tốt nghiệp THPT và tuyển sinh ĐH-CĐ năm 2008. Biên soan theo khung nội dung kiến thức về đề thi tuyển sinh của BG&ĐT

Phương pháp giải nhanh các bài toán trắc nghiệm hóa học vô cơ : 10 phương pháp điển hình rèn kỹ năng giải nhanh các dạng bài tập toán trắc nghiệm hóa vô cơ. Dành cho học sinh lớp 11, 12 ôn tập, nâng cao và chuẩn bị cho các kỹ năng thi trắc nghiệm khách quan tốt nghiệp THPT và tuyển sinh ĐH-CĐ năm 2008. Biên soan theo khung nội dung kiến thức về đề thi tuyển sinh của BG&ĐT
Tiêu đề:

Phương pháp giải nhanh các bài toán trắc nghiệm hóa học vô cơ : 10 phương pháp điển hình rèn kỹ năng giải nhanh các dạng bài tập toán trắc nghiệm hóa vô cơ. Dành cho học sinh lớp 11, 12 ôn tập, nâng cao và chuẩn bị cho các kỹ năng thi trắc nghiệm khách quan tốt nghiệp THPT và tuyển sinh ĐH-CĐ năm 2008. Biên soan theo khung nội dung kiến thức về đề thi tuyển sinh của BG&ĐT