Tiếng Việt

Một số kinh nghiệm trong việc tạo lập và chia sẻ thông tin trên mạng internet bằng phần mềm mã nguồn mở Greenstone – Giải pháp lựa chọn cho các thư viện vừa và nhỏ hạn chế về tài chính

Một số kinh nghiệm trong việc tạo lập và chia sẻ thông tin trên mạng internet bằng phần mềm mã nguồn mở Greenstone – Giải pháp lựa chọn cho các thư viện vừa và nhỏ hạn chế về tài chính
Tiêu đề:

Một số kinh nghiệm trong việc tạo lập và chia sẻ thông tin trên mạng internet bằng phần mềm mã nguồn mở Greenstone – Giải pháp lựa chọn cho các thư viện vừa và nhỏ hạn chế về tài chính