Tiếng Việt

Bước đầu nghiên cứu thành phần hóa học của cây bồ khai (Erythropalum Scandens blume)

Bước đầu nghiên cứu thành phần hóa học của cây bồ khai (Erythropalum Scandens blume)
Tiêu đề:

Bước đầu nghiên cứu thành phần hóa học của cây bồ khai (Erythropalum Scandens blume)