Tiếng Việt

Góp phần nghiên cứu phản ứng hoàn nguyên phi đối xứng Acetophenon bằng nấm men bánh mì

Góp phần nghiên cứu phản ứng hoàn nguyên phi đối xứng Acetophenon bằng nấm men bánh mì
Tiêu đề:

Góp phần nghiên cứu phản ứng hoàn nguyên phi đối xứng Acetophenon bằng nấm men bánh mì