Tiếng Việt

Cơ chế của phản ứng oxi hóa Benzylancol bằng H202 trên xúc tác vanadi oxit / chất mang

Cơ chế của phản ứng oxi hóa Benzylancol bằng H202 trên xúc tác vanadi oxit / chất mang
Tiêu đề:

Cơ chế của phản ứng oxi hóa Benzylancol bằng H202 trên xúc tác vanadi oxit / chất mang