Tiếng Việt

Khảo sát cấu trúc Alkaloid cô lập từ cây trinh nữ hoàng cung (Crinum Latifolium L.)

Khảo sát cấu trúc Alkaloid cô lập từ cây trinh nữ hoàng cung (Crinum Latifolium L.)
Tiêu đề:

Khảo sát cấu trúc Alkaloid cô lập từ cây trinh nữ hoàng cung (Crinum Latifolium L.)