Tiếng Việt

Những kết quả ban đầu trong việc triển khai đề tài : "Bước đầu ứng dụng công nghệ Multimedia vào dạy- học ngoại ngữ tại trường ĐHNN- ĐHQG Hà Nội"

Những kết quả ban đầu trong việc triển khai đề tài : "Bước đầu ứng dụng công nghệ Multimedia vào dạy- học ngoại ngữ tại trường ĐHNN- ĐHQG Hà Nội"
Tiêu đề:

Những kết quả ban đầu trong việc triển khai đề tài : "Bước đầu ứng dụng công nghệ Multimedia vào dạy- học ngoại ngữ tại trường ĐHNN- ĐHQG Hà Nội"