Tiếng Việt

Xác định dòng nhiệt dòng ẩm trao đổi giữa mặt đệm và khí quyển qua số liệu quan trắc Gradien các yếu tố khí tượng vùng Buôn Mê Thuột - Đắc Lắc

Xác định dòng nhiệt dòng ẩm trao đổi giữa mặt đệm và khí quyển qua số liệu quan trắc Gradien các yếu tố khí tượng vùng Buôn Mê Thuột - Đắc Lắc
Tiêu đề:

Xác định dòng nhiệt dòng ẩm trao đổi giữa mặt đệm và khí quyển qua số liệu quan trắc Gradien các yếu tố khí tượng vùng Buôn Mê Thuột - Đắc Lắc