Tiếng Việt

GS. TSKH Phan Đình Diệu: Nhà khoa học và khát vọng phát triển công nghệ thông tin ở Việt Nam

GS. TSKH Phan Đình Diệu: Nhà khoa học và khát vọng phát triển công nghệ thông tin ở Việt Nam
Tiêu đề:

GS. TSKH Phan Đình Diệu: Nhà khoa học và khát vọng phát triển công nghệ thông tin ở Việt Nam