Tiếng Việt

GS. TSKH. NGND Đào Huy Bích: Chuyên gia hàng đầu về cơ học vật rắn biến dạng

GS. TSKH. NGND Đào Huy Bích: Chuyên gia hàng đầu về cơ học vật rắn biến dạng
Tiêu đề:

GS. TSKH. NGND Đào Huy Bích: Chuyên gia hàng đầu về cơ học vật rắn biến dạng