Tiếng Việt

Nghiên cứu chuyển hóa ar - turmeron, thành phần chính của tinh dầu nghệ vàng ( Curcuma longa Linh., Zingiberaceae ) Việt Nam

Nghiên cứu chuyển hóa ar - turmeron, thành phần chính của tinh dầu nghệ vàng ( Curcuma longa Linh., Zingiberaceae ) Việt Nam
Tiêu đề:

Nghiên cứu chuyển hóa ar - turmeron, thành phần chính của tinh dầu nghệ vàng ( Curcuma longa Linh., Zingiberaceae ) Việt Nam