Tiếng Việt

Âm Hán - Việt trong "chuyến đi Bắc-Kỳ năm ất-hợi (1878)" của Trương Vĩnh Ký

Âm Hán - Việt trong "chuyến đi Bắc-Kỳ năm ất-hợi (1878)" của Trương Vĩnh Ký
Tiêu đề:

Âm Hán - Việt trong "chuyến đi Bắc-Kỳ năm ất-hợi (1878)" của Trương Vĩnh Ký