Tiếng Việt

Biến thể ngôn ngữ mang tính đánh dấu và việc sử dụng chúng trong các phương ngữ Việt hiện nay (Nghiên cứu trường hợp các biến thể của /Ɛ/ và /Ɔ/ ở huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình

Biến thể ngôn ngữ mang tính đánh dấu và việc sử dụng chúng trong các phương ngữ Việt hiện nay (Nghiên cứu trường hợp các biến thể của /Ɛ/ và /Ɔ/ ở huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái BìnhScanGate document
Tiêu đề:

Biến thể ngôn ngữ mang tính đánh dấu và việc sử dụng chúng trong các phương ngữ Việt hiện nay (Nghiên cứu trường hợp các biến thể của /Ɛ/ và /Ɔ/ ở huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình

ScanGate document