Tiếng Việt

Các phương pháp nghiên cứu dự án ''xây dựng năng lực nghiên cứu du lich nghèo''( nghiên cứu trường hợp Sa Pa và Bát Tràng)

Các phương pháp nghiên cứu dự án ''xây dựng năng lực nghiên cứu du lich nghèo''( nghiên cứu trường hợp Sa Pa và Bát Tràng)
Tiêu đề:

Các phương pháp nghiên cứu dự án ''xây dựng năng lực nghiên cứu du lich nghèo''( nghiên cứu trường hợp Sa Pa và Bát Tràng)