Tiếng Việt

Thiết kế phân tử mối liên quan giữa cấu trúc và tính chất phân tử : dùng cho sinh viên năm thứ tư, học viên Cao học và Nghiên cứu sinh chuyên ngành Hóa Hữu cơ

Thiết kế phân tử mối liên quan giữa cấu trúc và tính chất phân tử : dùng cho sinh viên năm thứ tư, học viên Cao học và Nghiên cứu sinh chuyên ngành Hóa Hữu cơ
Tiêu đề:

Thiết kế phân tử mối liên quan giữa cấu trúc và tính chất phân tử : dùng cho sinh viên năm thứ tư, học viên Cao học và Nghiên cứu sinh chuyên ngành Hóa Hữu cơ