Tiếng Việt

Bộ đề thi trắc nghiệm khách quan hóa học : biên soạn theo nội dung, cấu trúc và định hướng ra đề thi mới của Bộ GD&ĐT. Bao quát toàn bộ chương trình ôn tập và luyện thi. Nâng cao khả năng vận dụng và kĩ năng thực hành cho thí sinh dự khối A và B

Bộ đề thi trắc nghiệm khách quan hóa học : biên soạn theo nội dung, cấu trúc và định hướng ra đề thi mới của Bộ GD&ĐT. Bao quát toàn bộ chương trình ôn tập và luyện thi. Nâng cao khả năng vận dụng và kĩ năng thực hành cho thí sinh dự khối A và B
Tiêu đề:

Bộ đề thi trắc nghiệm khách quan hóa học : biên soạn theo nội dung, cấu trúc và định hướng ra đề thi mới của Bộ GD&ĐT. Bao quát toàn bộ chương trình ôn tập và luyện thi. Nâng cao khả năng vận dụng và kĩ năng thực hành cho thí sinh dự khối A và B