Tiếng Việt

Thể loại & phương pháp giải hóa học đại cương vô cơ 12 : biên soạn theo chương trình và sách giáo khoa mới. Dành cho HS ban Cơ bản và ban KHTN. Ôn tập, rèn kỹ năng giải bài tập và chuẩn bị cho các kỳ thi quốc gia (tốt nghiệp, tuyển sinh...) do Bộ GD&ĐT tổ chức

Thể loại & phương pháp giải hóa học đại cương vô cơ 12 : biên soạn theo chương trình và sách giáo khoa mới. Dành cho HS ban Cơ bản và ban KHTN. Ôn tập, rèn kỹ năng giải bài tập và chuẩn bị cho các kỳ thi quốc gia (tốt nghiệp, tuyển sinh...) do Bộ GD&ĐT tổ chức
Tiêu đề:

Thể loại & phương pháp giải hóa học đại cương vô cơ 12 : biên soạn theo chương trình và sách giáo khoa mới. Dành cho HS ban Cơ bản và ban KHTN. Ôn tập, rèn kỹ năng giải bài tập và chuẩn bị cho các kỳ thi quốc gia (tốt nghiệp, tuyển sinh...) do Bộ GD&ĐT tổ chức