Tiếng Việt

Chuẩn kiến thức ôn tập và luyện thi môn ngữ văn 12 : theo công văn số 10258/BGDĐT- KTKĐCLGD ngày 23 tháng 11 năm 2009 V/v cấu trúc đề thi và hình thức thi tốt nghiệp THPT, tuyển sinh đại học cao đẳng năm 2010

Chuẩn kiến thức ôn tập và luyện thi môn ngữ văn 12 : theo công văn số 10258/BGDĐT- KTKĐCLGD ngày 23 tháng 11 năm 2009 V/v cấu trúc đề thi và hình thức thi tốt nghiệp THPT, tuyển sinh đại học cao đẳng năm 2010
Tiêu đề:

Chuẩn kiến thức ôn tập và luyện thi môn ngữ văn 12 : theo công văn số 10258/BGDĐT- KTKĐCLGD ngày 23 tháng 11 năm 2009 V/v cấu trúc đề thi và hình thức thi tốt nghiệp THPT, tuyển sinh đại học cao đẳng năm 2010