Tiếng Việt

Nâng cao chất lượng công tác đánh giá hiệu quả công việc của nhân viên tại công ty cổ phần tập đoàn Merap thông qua việc áp dụng phương pháp đánh giá 360 độ : Luận văn ThS. Khoa học quản lý (Đào tạo thí điểm)

Nâng cao chất lượng công tác đánh giá hiệu quả công việc của nhân viên tại công ty cổ phần tập đoàn Merap thông qua việc áp dụng phương pháp đánh giá 360 độ : Luận văn ThS. Khoa học quản lý (Đào tạo thí điểm)
Tiêu đề:

Nâng cao chất lượng công tác đánh giá hiệu quả công việc của nhân viên tại công ty cổ phần tập đoàn Merap thông qua việc áp dụng phương pháp đánh giá 360 độ : Luận văn ThS. Khoa học quản lý (Đào tạo thí điểm)