Tiếng Việt

60 năm quan hệ Việt Nam - Pháp và Liên minh châu Âu: Thành tựu và triển vọng

60 năm quan hệ Việt Nam - Pháp và Liên minh châu Âu: Thành tựu và triển vọng
Tiêu đề:

60 năm quan hệ Việt Nam - Pháp và Liên minh châu Âu: Thành tựu và triển vọng