Tiếng Việt

Công tác hoạch định tuyển dụng và đào tạo đội ngũ giảng viên tại trường Đại học tư thục thành đô Kim Chung, Hoài Đức, Hà Nội : Luận văn ThS. Khoa học quản lý (Đào tạo thí điểm)

Công tác hoạch định tuyển dụng và đào tạo đội ngũ giảng viên tại trường Đại học tư thục thành đô Kim Chung, Hoài Đức, Hà Nội : Luận văn ThS. Khoa học quản lý (Đào tạo thí điểm)
Tiêu đề:

Công tác hoạch định tuyển dụng và đào tạo đội ngũ giảng viên tại trường Đại học tư thục thành đô Kim Chung, Hoài Đức, Hà Nội : Luận văn ThS. Khoa học quản lý (Đào tạo thí điểm)