Tiếng Việt

Nghiên cứu và chế tạo hạt nano Chitosan gắn Peg bọc Insulin ứng dụng điều trị bệnh tiểu đường : Luận văn ThS. Vật liệu và linh kiện Nano (chuyên ngành đào tạo thí điểm)

Nghiên cứu và chế tạo hạt nano Chitosan gắn Peg bọc Insulin ứng dụng điều trị bệnh tiểu đường : Luận văn ThS. Vật liệu và linh kiện Nano (chuyên ngành đào tạo thí điểm)
Tiêu đề:

Nghiên cứu và chế tạo hạt nano Chitosan gắn Peg bọc Insulin ứng dụng điều trị bệnh tiểu đường : Luận văn ThS. Vật liệu và linh kiện Nano (chuyên ngành đào tạo thí điểm)