Tiếng Việt

Nghiên cứu đề xuất giải pháp quản lý trại giam bền vững : Nghiên cứu trường hợp trại giam Quảng Ninh : Luận văn ThS. Khoa học bền vững (Chương trình đào tạo thí điểm)

Nghiên cứu đề xuất giải pháp quản lý trại giam bền vững : Nghiên cứu trường hợp trại giam Quảng Ninh : Luận văn ThS. Khoa học bền vững (Chương trình đào tạo thí điểm)
Tiêu đề:

Nghiên cứu đề xuất giải pháp quản lý trại giam bền vững : Nghiên cứu trường hợp trại giam Quảng Ninh : Luận văn ThS. Khoa học bền vững (Chương trình đào tạo thí điểm)